Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Povraćaj naplaćenog ekstraprofita izvršen po zakonu
05.02.2004.

Ministar finansija i ekonomije u Vladi Republike Srbije Božidar Đelić saopštio je danas da je Vlada usvojila informaciju i zaključak Ministarstva finansija prema kome je postupak vraćanja sredstava od naplaćenog ekstraprofita Astra banci izvršen u skladu sa zakonom, kao i da je u toku veštačenje koje će omogućiti konačno utvrđivanje poreske obaveze Astra banke po Zakonu o jednokratnom porezu na ekstraprofit.
Đelić je na konferenciji za novinare istakao da je i rešenje Republičke uprave javnih prihoda (RUJP) o prinudnoj naplati protiv Mobtela od 27. novembra 2001. godine doneto suprotno zakonu zbog propusta u postupku, što je Vrhovni sud Srbije konstatovao svojim presudama, kao i da je efikasniji postupak veštačenja visine poreske obaveze Astra banke po Zakonu o jednokratnom porezu na ekstraprofit ometan višestrukim promenama pravnog statusa ove banke.
Prema njegovim rečima, sledeći koraci su okončanje veštačenja, nakon kojeg će biti utvrđen definitivan iznos ekstra profita Astra banci, kao i naplata dividende, pošto su sredstva vraćena kompaniji Mobtel u kojoj država poseduje 49 odsto kapitala. On je rekao da je Poreska uprava 22. januara ove godine podnela zahtev za veštačenje, kao i da je sudija trgovinskog suda Gordana Aranđelović poslala početkom februara poziv za formiranje liste veštaka koji će biti pozvani da uđu u Astra banku.
Đelić je naglasio da vraćanjem sredstava Mobtelu nije bio ugrožen republički budžet, a da je najveća greška učinjena time što u slučaju oporezivanja Mobtela RUJP nije sprovela poreski postupak već se odmah išlo na naplatu, što je i dovelo do poništenja rešenja od strane Vrhovnog suda. Ministar finansija podsetio je na to da je usvojena Mobtelu rezultat predloga koji je on lično krajem decembra prošle godine uputio Odboru za privredu i finansije Vlade Srbije, koji je naložio da se slučaj ispita, nakon čega je usledila analiza relevantnih dokumenata, kao i intervjui u Poreskoj upravi, Upravi za javna plaćanja i trezoru. Informacija se sastoji od 27 priloga na više od stotinu stranica.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd