Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Usvojeni nacrti
18.09.2003.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici sledeći paket predloga zakona i prosledila ga Skupštini na usvajanje: Zakon o PDV-u, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i rashodima i Zakon o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada.
Zakonom o porezu na dodatu vrednost (PDV) biće postignuto dalje smanjivanje obima sive ekonomije, harmonizacija ekonomske politike sa Crnom Gorom i usaglašavanje poreske politike sa standardima Evropske unije, saopštila je Vlada Srbije.

Donošenjem izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu, koji se usaglašava sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, izbećiće se dvostruko oporezivanje imovine. Zato je predloženo da ova dva zakona stupe na snagu istog dana, tj. 1. januara 2004. godine.

Ukidanjem poreza na fond zarada očekuje se rasterećenje privrede, koje se u 2004. godini procenjuje na približno 15 milijardi dinara.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd