Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Nova carinska tarifa
21.08.2003.

Nova carinska tarifa, koja je sastavni deo Akcionog plana harmonizacije ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore, stupila je na snagu 15. avgusta ove godine. U ovoj tarifi nalazi se 93% uskladjenih stopa, tako da preostaje  samo 56 proizvoda za koje će stope biti usaglašene u narednom periodu. Jedan deo stopa treba da bude usaglašen 18 meseci, a drugi deo 24 meseca od dana njegovog usvajanja.
Usaglašavanje carinskih stopa predstavlja prvi korak primene Akcionog plana harmonizacije koji će omogućiti slobodu kretanja robe i kapitala kroz celu zemlju i približiti nas standardima Evropske unije u ovoj oblasti.

Akcioni plan harmonizacije ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore, koji su usvojile Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore, objavljen je u «Službenom glasniku Republike Srbije» br. 67/2003 od 1. jula 2003. godine, a prilozi (carinska tarifa) objavljeni su u «Službenom glasniku Republike Srbije» 81/2003 od 14. avgusta 2003. godine. 
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd