Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Izmene pravilnika o porezu na promet i pravilnika o akcizama
10.04.2003.

Ministar finansija i ekonomije, doneo je 3. aprila 2003. godine Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na promet i o sadržini i načinu vođenja evidencije , koji su objavljeni u Službenom glasniku RS, br. 36 od 4. aprila 2003. godine.
Kumulativni obračun poreza na promet i akcize podnosi se na novim obrascima najkasnije do 20. aprila 2003. godine.
Najznačajnije izmene sastoje se u sledećem:.
* kod poreza na promet:

1. Za proizvode dobijene kao humanitarna pomoć, predviđeno je poresko oslobođenje koje se ostvaruje na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa;
2. Obrazac OPP menja naziv u OAPP. Obrazac POPP iz stava 6. istog člana, postaje POAPP.
3. U obrascima su uneti novi uplatni računi za poreze, koji se primenjuju od 1. januara 2003. godine;
4. Uz oba obrasca uveden je novi obrazac – Pregled uplaćenih petnaestodnevnih akontacija poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga, kao kvartalni prilozi od 1 do 4, na koima se evidentiraju petnaestodnevne uplate.
*kod obračunavanja i plaćanja akciza:

1. naziv obrasca AK menja se u OAK;
2. uneti su novi uplatni računi, po vrsti akcize, koji se primenjuju od 1. januara 2003. godine;
3. uveden je novi obrazac – Pregled uplaćenih petnaestodnevnih akontacija akcize, kao kvartalni prilozi od 1 do 4, na kojima se evidentiraju petnaestodnevne uplate.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd