Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Za konfuziju oko naplate poreza kriv prethodni sistem obračuna
21.02.2003.

Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije i Poreska uprava saopštili su danas da je do problema prilikom naplate poreza građana došlo zbog dosadašnjeg lošeg načina ubiranja poreza, zbog koga veliki broj građana nije imao pravi uvid u svoja dugovanja. Zbog nastalih problema i neprijatnosti, Ministarstvo i Poreska uprava izvinjavaju se građanima.
Po prvi put svim obveznicima dostavljene su uplatnice sa odštampanim novim brojem uplatnog računa i pozivom na broj, radi lakšeg plaćanja poreza na imovinu. U prethodnim godinama bilo je problema sa knjiženjem uplata građana, tako da je sada konstatovano da u velikom broju slučajeva poreski obveznici nisu znali koliki je njihov dug. Na dostavljenim uplatnicama obuhvaćen je i zaostali dug sa kamatom i akontacija prve rate poreza za 2003. godinu, kaže se u saopštenju.

Ukoliko poreski obveznik nije izmirio uplatu prve rate za ovu godinu, potrebno je da jednu četvrtinu poreske obaveze utvrđene rešenjem za 2002. godine izmiri odmah.

U cilju prevazilaženja problema Ministarstvo finansija i ekonomije daće predlog Vladi Srbije da na sledećoj sednici propiše pogodnosti građanima za odlaganje izmirenja poreskog duga iz prethodnih godina.

"Za eventualno sporan dug iz prethodnih godina, pozivamo obveznike da u vremenu između 1. marta i 15. aprila 2003. godine dođu u filijalu ili ekspozituru Poreske uprave sa uplatnicama iz prethodnog perioda i da izvrše sravnjenje", saopštavaju Ministarstvo i Uprava, uz obećanje da će Poreska uprava, modernizacijom informacionog sistema i boljom komunikacijom sa građanima, postati efikasan javni servis.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd