Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Precizirani računari i računarska oprema koji su oslobođeni poreza na promet
26.12.2002.

U skladu sa Zakonom o porezu na promet, nedavno usvojenim u Skupštini, ministar za nauku, tehnologiju i razvoj prof. dr Dragan Domazet, doneo je Pravilnik o utvrđivanju računara, računarske opreme i softvera na koje se ne plaća porez na promet.
Ovim pravilnikom utvrđeni su računari, računarska oprema i softver, na koje se u skladu sa Zakonom o porezu na promet ne plaća porez na promet proizvoda. Računarom se, prema ovom pravilniku, smatra digitalni sistem za obradu podataka sa sopstvenom procesorskom jedinicom, u jednom ili više delova, koji može nezavisno funkcionisati, te tu spadaju: personalni računar, laptop - prenosivi računar, notbuk i palmtop, dok se računarskom opremom smatraju svi uređaji koji se priključuju na računare, a koji ne mogu ostvarivati svoju osnovnu funkciju nezavisno, odnosno kada nisu priključeni na računar – ulazni uređaji (tastature, miševi, tablice, džojstikovi, mikrofoni i skeneri), izlazni uređaji (štampači, monitori, displeji od tečnog kristala, projektori, slušalice i zvučnici), uređaji za skladištenje podataka (magnetni, optički i magnetno-optički diskovi, fleš memorije ) i komunikacioni uređaji (analogni i digitalni modemi, radio komunikacione i infracrvene kartice, i kartice za pristup lokalnoj računarskoj mreži).

Softverom se smatraju sva programska rešenja i dozvole za njihovu privremenu ili trajnu upotrebu (sistemska, aplikativna, razvojna i druga), u izvornom ili izvršnom kodu, koja se isporučuju upakovana na medijima svih vrsta, ili preko komunikacionih mreža, ili se ugrađuju na računar korisnika od strane proizvođača.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Celi tekst pogledajte u rubrici Izveštaji.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd