Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Skupština Srbije usvojila budžet za 2003.godinu
13.12.2002.

Skupština Srbije usvojila je večeras predlog budžeta Srbije za 2003. godinu, čiji su rashodi projektovani na iznos od 261,5 milijardu dinara.
Prihodi budžetske kase projektovani su na iznos od 214,6 milijardi dinara i zasnovani su na procenjenom bruto društvenom proizvodu za 2003. godinu od 1225,9 milijardi dinara i činiće 17,5 odsto tog proizvoda. Budžetski deficit projektovan je na iznos od 46,9 milijardi dinara.

Struktura budžetskih prihoda, prema Zakonu o budžetu za 2003. godinu, je sledeća: 50,6 milijardi dinara od poreza na dohodak građana, 3,8 milijardi od poreza na dobit preduzeća, 89,4 milijarde od poreza na promet, 47,9 milijardi od akciza, 3,8 milijardi od poreza na finansijske transakcije i 19,9 milijardi od ostalih prihoda.

Prihodi budžeta zasnovani su i na planiranom jednokratnom povećanju akciza na benzin i dizel, kao i jednokratnom povećanju akcize na kafu.

Vlada će razmotriti mogućnost daljeg smanjivanja poreza na finansijske transakcije, a budžetom je predviđeno da stopa tog poreza tokom 2003. godine bude prepolovljena. Budžet 2003. godine ne računa sa prihodima od poreza na ekstraprofit.

Vlada planira da budžetski deficit od 46,9 milijardi pokrije sa 15,4 milijardi dinara prihoda od privatizacije, 9,5 milijardi dinara od donacija, 12,7 milijardi dinara iz kredita međunarodnih finansijskih institucija i 9,3 milijardi dinara zaduživanja kod domaćih finansijskih institucija, odnosno kod Narodne banke Jugoslavije, poslovnih banaka i putem izdavanja hartija od vrednosti.

Što se budžetskih rashoda tiče, 25,7 odsto ili 67, 198 milijardi dinara budžeta biće prosleđeno organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Od te sume, 48,777 milijardi dinara je dotacija Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, 4,7 milijardi dinara dotacija Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, 5 milijardi dinara dotacija Republičkom zavodu za tržište rada i 1,680 dotacija republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zemljoradnika.

Naknade za socijalnu zaštitu koje se isplaćuju iz budžeta, a u koju spadaju dečja zaštita, izbeglice, pomoć raseljenima i prognanima, odneće oko 32 milijarde dinara iz budžetskih sredstava, tako da će budžet sa ukupno 37,7 odsto sredstava namenjenih socijalnoj svrsi potvrditi svoj socijalni koncept.

Iz budžeta će 23,152 milijarde dinara biti izdvojeno za otplatu glavnice i kamata domaćim i stranim kreditorima. Za otplatu kamata po inostranim kreditima od te sume će biti izdvojeno 8,522 milijardi dinara, a za otplatu glavnice 650 miliona dinara.

Za budžet je glasalo 119 poslanika, sedam je bilo protiv, a dva poslanika koja su bila u sali nisu glasala. U sali nisu bili poslanici Demokratske stranke Srbije, Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke, Stranke srpskog jedinstva i pet poslanika Nove Srbije.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd