Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Usvojene izmene Zakona o porezu na promet
27.11.2002.

Skupština Srbije usvojila je tekst poreskih zakona kojima je propisan niz poreskih olakšica. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet oslobođeni su jestivo ulje od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestiva mast biljnog i životinjskog porekla kao i šećer u kristalu, kocki i prahu. Prema tvrdnjama ministra Đelića usvajanjem novih poreskih olakšica Srbija dobija najpovoljniji tretman potrošačke korpe u Evropi.
Pored navedenih poreskih oslobođenja koja se odnose na proizvode bitne za standard građana, poreza na promet su oslobođeni i prirodni zemni gas koji se isporučuje individualnim potrošačima preko gasne distributivne mreže, kao i mlazno gorivo koje koriste avioni na međunarodnim letovima (redovnim i čarter).

Navedena poreska oslobođenja primenjuju se od 27.novembra 2002.godine.

Takođe, poreza na promet su oslobođeni računari, računarska oprema i softver, udžbenici i nastavna sredstva. Ovo poresko oslobođenje ostvariće se tek nakon donošenja propisa kojim će se urediti šta se smatra računarom, računarskom opremom, softverom, udžbenicima i nastavnim sredstvima. Taj propis donosi ministar nadležan za poslove nauke, prosvete, umetnosti i kulture.

Poreza na promet oslobođeni su i proizvodi koji se nabavljaju iz donacija u skladu sa međunarodnim ugovorima koje SRJ ili republika članica potpisuje sa međunarodnim finansijskim organizacijama, a tim ugovorima je predviđeno da se iz sredstava donacije neće plaćati porez.

Poreza na promet oslobođen je i mazut, ali samo u slučaju kada njegovu nabavku vrše proizvodna preduzeća kao reprodukcioni materijal (kao pogonska energija), uz određene uslove propisane Zakonom o porezu na promet.

Što se tiče poreza na promet usluga, propisano je poresko oslobođenje na usluge izdavanja u zakup poslovnog i drugog prostora koje vrši fizičko lice-građanin. Ovo poresko oslobođenje primenjuje se od 1. januara 2003. godine.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd