Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Tržište pravo merilo kursa
12.09.2002.

Republički ministar finansija Božidar Đelić kaže - da “merilo kursa nije ni premijer, ni guverner, ni ministar finansija, već tržište, na kojem se i formira. “Umirujući duhove” ministar finansija obećava da će se i u narednom periodu voditi “odgovorna monetarna i fiskalna politika”, što će rezultirati održavanjem postignute stabilnosti kursa dinara, ali i daljim smanjenjem inflacije.
- Što se tiče naših izvoznika, već imamo tri instrumenta kojima ćemo ih podstaći na izvoz. Prvi instrument su sredstva Fonda za razvoj, koji ima i te kako dobre rezultate. Taj novac nije bačen u bunar, nije nestao. Pedeset miliona evra, ranije uloženih u izvozne programe, već je vraćeno i sada će se ponovo iskoristiti za nove programe, s tim što smo za ove namene obezbedili i dodatnih nekoliko desetina miliona evra. Izvoznike ćemo podsticati i vraćanjem carina onima koji su uspešno svoju robu i usluge plasirali na svetsko tržište. Taj mehanizam je i ranije navodno postojao na saveznom nivou, ali izvoznici nisu dobijali nikakav novac i ove godine konačno imamo neka, doduše ne velika sredstva za to. Na kraju, treći mehanizam koji će delovati u istom smeru je osnivanje agencije, koja će garantovati izvoz. Već smo postigli dogovor sa Svetskom bankom i još nekim donatorima, tako da je obezbeđeno 10 miliona dolara za inicijalnu kapitalizaciju te institucije koja bi trebalo da počne sa radom do kraja godine. To je pravi način da podstaknemo izvoz, a ne da se pokušava na ovaj ili onaj način uticati na kurs smatra Đelić.

Ne postoji ni jedan razlog za pomeranje kursa dinara. Uostalom, početkom ove godine prešlo se sa fiksnog na plivajući kurs, koji se svakog dana utvrđuje na tržištu, na kome nema ni jednog nagoveštaja da će u dogledno vreme doći do bitnijih promena, kaže Đelić i obećava da kao ministar finansija neće vršiti nikakav pritisak da se eventualni manjak u državnoj kasi popunjava štampanjem novca bez pokrića, jer bi to izazvalo inflaciju.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd