Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Uplate rata za otkup stanova, vršiće se preko “Komercijalne Banke” AD Beograd
04.09.2002.

Ministarstvo finansija i ekonomije obaveštava lica koja su kao kupci zaključili ugovore o otkupu stana sa Republikom Srbijom kao prodavcem i koja su do stečaja banke svoje obaveze izvršavala uplatom mesečnih rata na žiro račun “Beobanke” AD, da je poslove evidencije uplata mesečnih anuiteta preuzela “Komercijalna Banka” AD Beograd.
Kod ove banke je otvoren žiro račun broj 40811-620-8-175 sa pozivom na broj 90121-1645-(budući broj partije). U okviru otvorenog žiro računa svakoj stranci će biti posebno određen budući broj partije, o čemu će pismenim putem biti obaveštena od strane “Komercijalne banke” AD Beograd.

Zainteresovana lica mogu dobiti sve informacije na adresi: “Komercijalna Banka” AD Beograd, ulica Svetog Save broj 14 – Služba za kreditiranje građana.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd