Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Ukinut porez na finansijske transakcije
29.06.2002.


Republički ministar finansija Božidar Djelić, preključe je u Novom Sadu, istakao da Vlada Srbije planira dalje smanjenje poreza na dobit i tako, poreski sistem u Srbiji učini jednim od najatraktivnijih. Time bismo podstakli investitore da ulažu u domaću privredu.
- Takodje, želimo da podstaknemo i zapošljavanje onih ljudi koji će u procesu tranzicije ostati bez posla, jer Vlada Srbije ne sprovodi šok terapiju. Želimo da damo specifičan podsticaj i za ulaganje u visoke tehnologije i zapošljavanje stručnjaka - rekao je Djelić.
Ministar Djelić je posebno naglasio da je preksinoć u 24.00 sata ukinut porez na finansijske transakcije kao što su krediti, korisćenje čekova, platnih kartica, poslovanje banaka i pravnih lica, promet hartija od vrednosti, finansiranje socijalnih programa Vlade i transakcije izmedju poslovnih banaka i NBJ, što ce smanjiti republički budžet za četiri do pet milijardi dinara.Djelić je najavio mogućnost promene sistema oporezivanja novootvorenih preduzeća. Takodje, preduzetnicima koji prelaze na formu preduzeća trebalo bi omogućiti da prenesu kapital i opremu, a da ne moraju da plate porez na kapitalnu dobit, rekao je ministar.
Pored poreskih olakšica, Vlada Srbije će pooštriti kontrolu plaćanja poreza. S tim u vezi, na jucerašnjem sastanku sa predstavnicima Odeljenja RUJP Novi Sad, dogovoreno je da se formira specijalna interventna jedinica za otkrivanje krupnih poreskih utaja. Takodje, rekao je Djelić, i donošenje novog zakona o poreskom sistemu će omoguciti dalje sniženje poreskih stopa i jaču kontrolu. Jedan od modela kontrole biće i novi zakon o računovodstvu.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd