Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Porez je prvi korak. Sve zavisi od vas.
22.05.2002.

Narodna Skupština Republike Srbije je u aprilu 2001. godine usvojila paket poreskih zakona predloženih od strane Ministarstva finansija i ekonomije, a za mesec jun 2002. godine najavljen je i zakon o poreskoj administraciji i brojni poreski podsticaji za investicije i zapošljavanje.
Cilj ovih novih mera u poreskoj politici je pojednostavljivanje ranije vrlo složenog poreskog sistema. Nova, reformska Vlada je nasledila potpuno razrušeni sistem finansija i javne potrošnje. Izbegavanje plaćanja poreza, siva i crna ekonomija, su postali uobičajeni model razmišljanja i ponašanja. Građani Srbije, gotovo nikada nisu do kraja usvojili naviku plaćanja poreza, a tokom poslednjih 50 godina u dirigovanoj ekonomiji, svrha i smisao plaćanja poreza su se potpuno izgubili i deformisali.

U trenutku kada se srpska privreda okreće reformama, posebno je značajno stvoriti jasnu sliku o svrsi i značaju oporezivanja. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da u svesti naših građana još uvek nije potpuno jasno zbog čega je plaćanje poreza neophodno. Upravo zbog toga je Ministarstvo finansija i ekonomije rešilo da poboljša komunikaciju sa građanima i preduzme aktivnosti u cilju informisanja poreskih obveznika o nameni sredstava prikupljenih naplatom poreza u cilju smanjenja poreske utaje.

Intenzivna kampanja će trajati šest nedelja.
Glavni ciljevi kampanje su:

- podizanje nivoa svesti građana o neophodnosti plaćanja poreza

- objašnjavanje poreskim obveznicima i najširoj javnosti kakva je direktna dobit, od plaćanja poreza.

- zadobijanje poverenja građana za mere koje sprovodi Vlada i Ministarstvo finansija i ekonomije, kroz stalnu i dvosmernu komunikaciju

Medijska kampanja se uglavnom oslanja na elektronske, ali i štampane medije i bilborde širom Srbije. Kreativna rešenja su kreirana sa ciljem da privuku pažnju javnosti i navedu na razmišljanje i preispitivanje dosadašnjih stavova u odnosu na plaćanje poreza.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd