Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Veća fiskalna samostalnost za lokalnu samoupravu
26.04.2002.

Na konferenciji o Zakonu o budžetskom sistemu, koja je juče održana u Sava Centru, ministar finansija i ekonomije Božidar Djelić istakao je da će se primenom novog zakona uskladiti finansijski sistem lokalne samouprave sa međunarodnim standardima u oblasti javnih finansija. Ovim zakonom je obezbeđena kontrola nad godišnjim budžetom, predviđeno je uvođenje trezora i budžetske inspekcije i preciziran način na koji lokalne samouprave mogu da se zaduže kod međunarodnih institucija.
Primenom zakona o obimu sredstava u sredinama koje prema potencijalu ne mogu da ispune svoje zakonske obaveze ustupaće se deo novca iz budžeta, objasnio je ministar Djelić i napomenuo da su upravo sredstva za finansiranje lokalne samouprave u prošloj i ovoj godini zabeležile realan rast od oko 30 odsto. Uz to, po novom zakonu veći procenat sredstava lokalne samouprave dolazi iz izvornih ili neograničenih prihoda, a samo 19 odsto je organičeno, i uključuje sredstava od poreza na promet i od poreza na zarade.


Do kraja juna država će formirati preduzeće za finansiranje lokalne infrastrukture, čiji će većinski vlasnik biti opštine. Beograd je u tu svrhu već dobio zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona evra, a u toku su i projekti za Novi Sad, Niš i Kragujevac. Na narednoj sednici, republička Skupština usvojiće Zakon o javnim nabavkama, a do kraja oktobra biće pripremljen i nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd