Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Јавно доступне информације о буџетским приходима
24.04.2002.

Поводом саопштења Синдиката правосуђа Србије од 23. априла, објављеног у неким средствима информисања, којем се наводи да су »Влада Републике Србије и Министарство финансија смислили подвалу српском правосуђу«, Министарство финансија и економије и Министарство правде и локалне самоуправе Републике Србије демантују ове наводе и истичу да су информације о приходима буџета Републике Србије јавне и доступне овлашћеним лицима и грађанима који затраже ове информације.
Према Закону о изменама и допунама Закона о судским таксама, који је ступио на снагу 6. марта ове године, 50 одсто прикупљених средстава од наплате судских такси намењено је за побољшање материјалног положаја судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца - судијски додатак као и за опремање правосудних органа, материјалне трошкове и посебне намене.У марту месецу 2002. године укупан приход од судских такси (100 одсто) износио је 157,4 мил. динара (50 одсто износи 78,7 мил. динара), док је за плате у правосуђу, у истом месецу утрошено је 253,0 мил. динара, а за остале расходе у истом месецу 107,0 мил. динара. То показује да се од средстава од судских такси ни приближно не могу решити нагомилани проблеми правосуђа и да су неопходна значајна додатна средства из буџета Републике Србије.Средства буџета, па ни судске таксе, нису приватна својина служби или појединца државе, већ израз националне солидарности. Према Закону о буџетском систему, Министарство финансија и економије је надлежно за прикупљање јавних прихода, укључујући и судске таксе, тако да је и у овом случају поступило у складу са својим законским овлашћењима.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд