Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Interna revizija i kontrola: Prelazak sa birokratskog na moderan način upravljanja
08.11.2019.

Ministarstvo finansija usmerilo je svoje kapacitete da primeni internu reviziju na svim nivoima javnog upravljanja u Republici Srbiji, čiji je cilj da se pored praćenja namenskog i zakonskog trošenja budžetskih sredstava, pažnja usmeri i na merenje rezultata i bolje planiranje i upravljanje budžetskim novcem, saopštila je danas v.d. pomoćnika ministra finansija Spomenka Vircburger.

Ona je izjavila da je Ministarstvo finansija svesno činjenice da svi građani koji plaćaju porez imaju interes da znaju da li se njihov novac troši na efikasan način, i da li lokalne samouprave ulažu u razvoj svojih zajednica.

„Ministar Siniša Mali je još dok je bio na prethodnom radnom mestu gradonačelnika prepoznao značaj revizije, tako da je za vreme njegovog mandata u Beogradu formirana najbolja služba interne revizije u zemlji, što je potvrdila i Državna revizorska institucija“, izjavila je Vircburger i dodala da postoji i podrška da se proces odgovornog postupanja sa budžetskim novcem dodatno unapredi i usavrši u skladu sa međunarodnim standardima.

Ona je istakla u Ministarstvu finansija situacija redovno analizira i prati i da se redovno dobijaju izveštaji o stanju na terenu i na svim nivoima vlasti.

„Ova oblast je značajna jer predstavlja merilo za poglavlje 32 – Finansijski nadzor koje je otvoreno 2015. godine, a na tome se radi u Srbiji već 10 godina. Reč je o opsežnoj reformi koja zahteva i dobar regulatorni okvir“, rekla je v.d. pomoćnika ministra.

Prema njenim rečima, Ministarstvo finansija planira da u što kraćem vremenskom periodu ove reforme završi i sprovede i da sa jednog birokratskog načina poslovanja pređe na moderno upravljanje javnim finansijama.

Ona je naglasila da je bitno uskladiti regulativu i sa Evropskom unijom.

„Ovaj koncept je usaglašen sa najboljom praksom u Evropskoj uniji, a zasnovan je na međunarodnim principima i standardima. U ovoj struci se kaže da je najbolji model na svetu“, rekla je Vircburger.

Ona je precizirala da se kontrola u javnom sektoru sastoji iz tri stuba – finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i Centralna jedinica za harmonizaciju, koja se nalazi u okviru Ministarstva finansija.

Što se tiče prvog stuba - sistema finansijskog upravljanja i kontrole, on treba rukovodstvu u javnom sektoru da obezbedi podršku u ispunjavanju strateških i operativnih ciljeva, a da se zaposlenima sprovede optimalna raspodela dužnosti i odgovornosti, rekla je Vircburger.

„Kada je reč o internoj reviziji, mi u Srbiji imamo Nacionalni sertifikat za internu reviziju, imamo ovlašćene interne revizore u javnom sektoru i njihova prevashodna funkcija je da oni budu prijatelji u upravljanju i da pomažu da naše institucije u javnom sektoru funkcionišu bolje“, dodala je ona.

Treći stub, Centralna jedinica za harmonizaciju, po rečima Spomenke Vircburger, koja je rukovodilac tog sektora, je „centar znanja“ jer se u okviru njega prave metodološke smernice i uputstva i obavlja edukacija rukovodećih kadrova u javnoj upravi, kao i obučavanje revizora.

Strategijom razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine, Vlada Srbije se obavezala da sprovede niz reformskih mera koje su usmerene na unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, upravljanjem javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole, a radi ostvarivanja ciljeva javnog sektora.

Internu reviziju uspostavilo je 57 jedinica lokalne samouprave (75% gradova i 20,51% opština) u kojima je zaposleno 96 internih revizora. Internom revizijom pokriveno je 92% budžeta gradova što predstavlja oko 2/3 ukupnog budžeta lokalnih vlasti.

Interna finansijska kontrola kao mera za upravljanje i kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza pomaže i podstiče dobro finansijsko upravljanje koje počiva na temeljima ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti javne uprave.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd