Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Republika Srbija objavljuje rezultat otkupa njenih obveznica sa dospećem 2020 U.S.$1,500,000,000 4.875 procenata
07.11.2019.

Republika Srbija („Izdavalac” ili „Republika”), koju predstavlja Vlada Republike Srbije, preko Ministarstva finansija, danas objavljuje rezultat otkupljnjnih obveznica od podobnih imaoca obveznica svoje nedospele Obveznice sa dospećem 2020 U.S.$ 1.500.000.000 4,875 procenata. Obveznice sa dospećem 2020 (Nerestriktivna globalna obveznica ISIN: XS0893103852, Kod: 089310385, Restriktivna globalna obveznica ISIN: US817477AD48, Kod: 089319536, CUSIP broj: 817477AD4), (od kojih U.S.$800,000,000 je trentuno nedospelo) („Obveznice“) na tenderu za delimičan ili potpun otkup Obveznica od strane Izdavaoca za gotovinu iz novog finansiranja koji će biti prihvaćen ili odbijen u skladu sa Novim uslovom finansiranja (kao što je definisano u nastavku), („Poziv”).

Poziv je objavljen dana 28. oktobra 2019. godine pod uslovima i u skladu sa uslovima navedenim u Memorandumu o ponudi za otkup obveznica od 28. oktobra 2019. godine („Memorandum o ponudi za otkup“), pripremljen od strane Republike. Termini napisani velikim slovima, ako nisu drugačije definisani u ovom sopštenju za javnost, imaju značenje predviđeno u skladu sa Memorandumom o ponudi za otkup obveznica.

Krajnji rok važenja Poziva je istekao u 17.00 po njujorškom vremenu, 4. novembra 2019. godine.

Republika potvrđuje da je utvrđivanje cene za Nove obveznice uspešno završeno 5. novembra 2019. godine. U zavisnosti od prihvatanja ili odustajanja od novog uslova finansiranja na ili pre datuma saldiranja, Republika objavljuje da će prihvatiti sve U.S.$ 589.663.000 u ukupnom nominalnom iznosu Obveznica koje su blagovremeno ponuđene za kupovinu u skladu sa Pozivom.
Kupovna cena Obveznica prihvaćenih za kupovinu u skladu sa Pozivom iznosi 1.011,25 USD za 1.000 USD nominalne vrednosti Obveznica i relevantne obračunate kamate na takve Obveznice.

Datum saldiranja za otkup Obveznica, u skladu sa Pozivom, je 13. novembar 2019. godine. Prihvaćene obveznice za kupovinu će biti saldirane putem redovne procedure Klirinških sistema. Sve obveznice prihavćene u otkupu će biti poništene u skladu sa Pozivom, dok će Obveznice koje nisu ponuđene ili prihvaćene za kupovinu u okviru Poziva ostati nedospele, očekivano U.S.$ 210.337.000.


ODRICANjE Ovo saopštenje mora se čitati zajedno sa Memorandumom o ponudi za otkup obveznica. Ovo saopštenje i Memorandum o ponudi za otkup obveznica sadrže važne informacije koje treba pažljivo pročitati. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa sadržajem ovog saopštenja ili Memoranduma o ponudi za otkup obveznica, preporučuje se konsultacija sa sopstvenim finansijskim i pravnim savetnicima, uključujući i bilo kakve poreske posedice, odmah od vašeg brokera, menadžera banke, advokata, računovođe ili drugog nezavisnog finansijskog ili pravnog savetnika. Ovo saopštenje služi samo u informativne svrhe. Poziv za otkup podleže pozivima i ograničenjima za distribuciju kako je u potpunosti opisano u Memorandumu o ponudi za otkup obveznica. Ni ovo saopštenje niti Memorandum o ponudi za otkup obveznica ne predstavljaju ponudu za kupovinu ili traženje ponude za prodaju Obveznica u bilo kojim okolnostima u kojima je takva ponuda ili traženje nezakonito.

Nosioci dilerskog posla ne snose odgovornost za sadržaj ovog saopštenja i ni Izdavalac, Nosioci dilerskog posla, niti Agent za ponudu za otkup Obveznica i za informacije u vezi sa Pozivom za otkup, kao ni njihovio direktori, zaposleni ili njihovi ogranci ne daju preporuke imaocima obveznica u vezi sa otkupom Evroobveznica predviđenim Pozivom za otkup.

Ovo obaveštenje ne predstavlja ponudu za kupovinu ili prodaju ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju Hartije od vrednosti ne mogu se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Državama bez registracije pod ili izuzeća od zahteva za registracijom Zakona o hartijama od vrednosti. Nove Obveznice nisu bile i neće biti registrovane prema Zakonu o hartijama od vrednosti ili zakonima o hartijama od vrednosti bilo koje države ili druge jurisdikcije Sjedinjenih Država, i ne mogu se nuditi, prodati ili isporučiti, direktno ili indirektno, u Sjedinjenim Državama osim na osnovu izuzeća ili transakcije na koju ne podležu zahtevi za registraciju Zakona o hartijama od vrednosti i važećih zakona o državnim hartijama od vrednosti.

Svaka investiciona odluka za kupovinu bilo koje Nove Obveznicee treba da se donese isključivo na osnovu informacija sadržanih u konačnom prospektu koji će Republika pripremiti za potrebe prodaje Novih Obveznica. Prospekt u preliminarnom obliku („Preliminarni prospekt“) od 5. novembra 2019. godine pripremila je Republika u vezi sa izdavanjem novih obveznica. U skladu sa svim važećim zakonima i propisima o hartijama od vrednosti, preliminarni prospekt je dostupan kod nosioca dilerskog posla (u svojstvu zajedničkih nosioca ponude novih obveznica) na zahtev, u skladu sa ograničenjima ponude i prodaje koja su na njih primenljiva.

Ciljano tržište Novih Obveznica su podobne ugovorne strane i profesionalni klijenti, kako je definisano Direktivom 2014/65/ EU (sa dopunama, MiFID II) i svi kanali za distribuciju novih obveznica odgovarajućim stranama i profesionalnim klijentima su odgovarajući.

NIJE ZA DISTRIBUCIJU LICIMA KOJA SE NALAZE ILI IMAJU PREBIVALIŠTE U JURISDIKCIJI GDE BI TAKVA DISTRIBUCIJA BILA NEZAKONITA
LEI Broj: 254900W94OCY91V32O78

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd