Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Održan stručni skup ''Predstavljanje novog Carinskog zakona i podzakonskih akata''
04.11.2019.

Danas je u Privrednoj komori Srbije održan stručni skup povodom primene novog Carinskog zakona i podzakonskih akata, kome je prisustvovala pomoćnica ministra finansija Snežana Karanović.

Glavni ciljevi donošenja novog Carinskog zakona i podzakonskih akata su prelazak na bezpapirno poslovanje i elektronsko okruženje; pojednostavljenje, modernizacija i racionalnizacija carinskih procedura i obezbeđivanje veće pravne sigurnosti i jednoobraznosti poslovanja.

U cilju upoznavanja poslovne zajednice sa novim zakonskim rešenjima i njihovom pravilnom primenom u praksi pomoćnica ministra je predstavila sledeća podzakonska akta novog Carinskog zakona: Uredbu o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, Uredbu o carinskim povlasticama, Uredbu o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 i Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Privrednici su takođe informisani o izmenama propisa u delu koji se odnose na carinsku politiku i o nepreferencijalnim pravilima o poreklu robe.

Nakon prezentacija propisa usledila su pitanja privrednika u vezi sa praktičnom primenom ovih propisa u praksi i otklanjanja nedoumica sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd