Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Forum saradnje poreskih administracija inicijative „Pojas i put“
18.04.2019.

Direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković učestvuje na Forumu saradnje poreskih administracija inicijative „Pojas i put“ ("BRITACOF"), koji se od 18. do 20 aprila održava u gradu Vužen, u Kini.

Forum se organizuje uz podršku i pod predsedavanjem državne Uprave za oporezivanje Narodne Republike Kine, kojoj prisustvuju delegati iz poreskih uprava članica inicijative, visoki zvaničnici kineske Vlade, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i drugi predstavnici međunarodnih organizacija, akademskih institucija i multinacionalnih kompanija.

Poreske administracije zemalja članica Foruma posvećene su unapređenju poreskog ambijenta koji pre svega pogoduje i doprinosi ekonomskom i privrednom rastu. Međusobna saradnja poreskih uprava u ovome igra ključnu ulogu.

Zemlje članice Foruma, uzimajući u obzir svoju nacionalnu zakonsku regulativu i međunarodne obaveze, preduzeće napore kako bi izgradili poreski ambijent pogodan sveukupnom društvenom napredku i ekonomskom razvoju.

Reč je o konkretnim merama u sledećim oblastima: poštovanje vladavine prava u oporezivanju, podizanje poreske sigurnosti, kroz jačanje stabilnosti i predvidivosti poreskih zakona, ubrzavanje rešavanja poreskih sporova, pojednostavljivanje poreskih obaveza i digitalizacija poreske administracije kao i povećanje kapaciteta poreske administracije.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd