Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Srbija posvećena reformi korporativnog finansijskog izveštavanja
27.03.2019.

Stručna konferencija o značaju i kvalitetu korporativnih finansijskih izveštaja u Srbiji „Izveštaj se računa“, u okviru Projekta unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji, koji sprovodi Ministarstvo finansija Republike Srbije uz podršku Svetske banke, održana je danas u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Konferenciji je prisustvovao v.d. pomoćnik ministra finansija Filip Šanović koji je istakao da je cilj Projekta unapređenje kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji, koje treba da doprinese jačanju investicionog okruženja u našoj zemlji.

„Cilj ovog Projekta je unapređenje kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji koje treba da doprinese jačanju investicionog okruženja u našoj zemlji. Krajnji ishod je dostizanje maksimalne transparentnosti finansijskih izveštaja i njihovog potpunog usklađivanja sa zahtevima pravnih tekovina EU i najboljom međunarodnom praksom. To će doprineti daljem privlačenju investicija, kako domaćih, tako i inostranih, ali i olakšanom pristupu sredstvima finansiranja od strane mikro, malih i srednjih preduzeća“, naglasio je Šanović.

On je dodao da su sve navedene aktivnosti omogućene kroz implementaciju različitih delova Projekta u prethodnom periodu, a uz saradnju i nadzor Svetske banke.

Direktor Centra za reformu korporativnog finansijskog izveštavanja Svetske banke Džeret Deker podsetio je da je pre, nekoliko godina, Ministarstvo finansija započelo sa radom na modernizaciji standarda i praksi korporativnog finansijskog izveštavanja, u skladu sa standardima EU i u skladu sa uspešnom praksom u svetu.

„U Centru za reformu finansijskog izveštavanja Svetske banke radili smo sa mnogim državama koje pokušavaju da preduzmu slične postupke transformacije. Nije lako, ali nigde nismo videli jaču posvećenost reformi i više obećavajućih ranih rezultata nego u Srbiji“, izjavio je on.

Prema njegovim rečima, Srbija je u zakon uključila zlatne standarde finansijske transparentnosti - Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodne standarde revizije (MSR).

„Ažurirani prevodi MSFI za mala i srednja preduzeća i MSR su objavljeni u 'Službenom glasniku' i na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije. Proces za prikupljanje i pregled finansijskih izveštaja državnih preduzeća je poboljšan, a u toku su aktivnosti usmerene na povećanje kapaciteta za obradu tih finansijskih informacija. Razvijen je program profesionalnih obuka u skladu sa međunarodnim standardima za računovodstvo i reviziju“, istakao je Deker.

Na konferenciji je ukazano na činjenicu da zemlje koje primenjuju međunarodne standarde korporativnog finansijskog izveštavanja na način kako to radi Srbija, stavljaju svoje kompanije u bolju poziciju prilikom takmičenja na regionalnim i globalnim tržištima za investicije i kreditiranje, jer imaju finansijske izveštaje koji se lakše upoređuju sa konkurentima u drugim zemljama.

Istraživanje stavova javnosti sprovedeno u okviru projekta je pokazalo da je i šira i stručna javnost svesna toga da finansijsko izveštavanje nije samo “smetnja” koju zahteva zakon, i da je aktivno učešće u kvalitetnom finansijskom izveštavanju važan faktor u kontroli rizika.

Projekat tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja sprovodi se zahvaljujući donaciji Vlade Švajcarske Konfederacije u vrednosti od 3,4 miliona evra. Program je započet marta 2016. godine i sprovodi se u nekoliko faza.

Domaćin konferencije bila je PKS, a na panel diskusiji Perspektive korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji, između ostalih, govorio je i Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija Republike Srbije.

U sprovođenju projekta u praksi učestvuju i revizorsko-konsultantska kuća „BDO“ i komunikacioni konsultant „FCB Afirma“, čiji su predstavnici takođe prisustvovali konferenciji i izneli svoje viđenje sprovođenja projekta.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd