Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Programom reforme upravljanja javnim finansijama do veće transparentnosti
18.03.2019.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković učestvovao je danas na trećem sastanku Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama zajedno sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorom SR Nemačke Tomasom Šibom.

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine (PRUJF) predstavlja strateški dokument koji je Vlada usvojila krajem 2015. godine sa ciljem da doprinese da izvršenje budžeta bude na najbolji mogući način povezano sa različitim politikama Vlade.

„Cilj reforme je unapređenje tog sistema kako bi se postigao održiv budžet, smanjio javni dug, ojačalo finansijsko upravljanje i kontrola, unapredile revizorske kontrole i parlamentarni nadzor, što dalje doprinosi transparentnosti u upravljanju javnim finansijama“, istakao je Stanivuković.

On je dodao da je od usvajanja Programa najveći napredak ostvaren u unapređenju kredibiliteta makroekonomskih prognoza, srednjoročnom planiranju od strane budžetskih korisnika, unapređenju programskog budžetiranja i poboljšanju finansijske kontrole javnih sredstava u oblasti javnih nabavki.

Stanivuković je rekao da je među prioritetima i transformacija Poreske uprave i da se Program transformacije i Akcioni plan za period 2018-2023. intenzivno sprovode.

„Predviđeno je razdvajanje osnovnih i sporednih aktivnosti koje obavlja Poreska uprava, što će biti podržano posebnim organizacionim strukturama, poslovnim planovima i upravljačkim strukturama“, rekao je Stanivuković.

Kako je on istakao, najveći napredak u domenu finansijske kontrole javnih sredstava ostvaren je usvajanjem strateškog okvira – Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru za period 2017-2020.

„Značajno je ojačana i Budžetska inspekcija, koja je prerasla u poseban sektor Ministarstva finansija, a u narednom periodu akcenat će biti na jačanju kapaciteta i znanja u ovoj oblasti“, dodao je Stanivuković.

Govoreći o prioritetnim oblastima Programa, Stanivuković je naveo da se najviše pažnje posvećuje unapređenju upravljanja javnim investicijama, te da je Vlada Srbije 2017. godine usvojila Uredbu o sadržaju, načinu pripreme i procene, kao i o praćenju sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju kapitalnih projekata.

„Procenat budžetskog izvršenja kapitalnih projekata je u 2018. povećan i iznosi oko 85%“, istakao je državni sekretar.

Državni sekretar se na sastanku osvrnuo i na ciljeve fiskalne politike u narednom periodu.

„Izdvojio bih ostvarivanje relativno niskih fiskalnih deficita od 0,5% BDP, koji omogućavaju pad učešća javnog duga ispod 50% BDP. Prema srednjoročnoj makroekonomskoj projekciji, kumulativna stopa rasta u naredne tri godine iznosiće 11,9% i biće opredeljena rastom domaće tražnje. Prosečno godišnje, naša privreda će rasti po stopi od 3,8 odsto, a paralelno ćemo smanjivati javni dug, intenzivnije sprovoditi reformske procese i insistirati na fiskalnoj disciplini“, objasnio je Stanivuković.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je važnost dobrog upravljanja javnim finanansijama koje treba da bude transparentno.

"Reč je o zdravom i odgovornom trošenju. Srbija je načinila velike napretke na ovom polju kako da se na održiviji način troše sredstava. Smanjenje javnog duga i deficita dovelo je do boljeg upravljanja javnim sredstvima što je od suštinskog značaja za napredak", kaže Fabrici.

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib rekao je da su Srbija i Nemačka partneri kada je reč o dobrom finansijskom upravljanju.

"Naš zajednički rad i napori su usmereni na dva cilja, da se unapredi transparentnosti i učešće u donošenju odluke o budžetu i svim budžetskim postupcima", rekao je Šib.

Stanivuković se zahvalio partnerima koji Srbiji pomažu da se ovaj projekat sprovede, pre svega Evropskoj komisiji i SR Nemačkoj, kao i vladama Švedske, Švajcarske, Velike Britanije, SAD, Slovačke, Svetskoj banci, MMF, OECD i UNDP.


Foto: Tanjug

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd