Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Lakši carinski postupak u teretnom saobraćaju
08.02.2019.

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali doneo je Instrukciju sprovođenja nadzora, kontrole i stavljanja robe u postupak koje sprovodi organ Uprave carina na terminalima, čime se značajno olakšava carinski postupak u teretnom saobraćaju.

Instrukcija je doneta 29. januara 2019. godine, a njome je precizirano ko može biti držalac terminala, kao i uslovi koje terminal mora ispunjavati, čime će biti poboljšani uslovi rada kako carinskih službenika, tako i korisnika terminala.

Predviđeno je i da ukoliko je držalac terminala privredno društvo, cena usluge korišćenja parkinga na terminalu ne bude veća od 1.200 dinara uključujući PDV, za 24 sata od momenta ulaska vozila u terminal, kao i da će se ista cena naplaćivati za svakih sledećih 24 sata zadržavanja vozila na terminalu.

Uprava carina je krajem prošle godine naložila svim carinskim službenicima da u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe odredišnom carinskom organu od 5 dana.

Ministar Mali krajem prošle godine održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda i Udruženja MDT iz Kraljeva, nakon čega su uzeti u obzir predlozi tih udruženja koji se odnose na rok za predaju robe carinskom organu.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd