Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Саопштење поводом оцене кредитног рејтинга Републике Србије од стране агенције Fitch Ratings
09.11.2018.

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије агенције Fitch Ratings одраз је добре економске политике коју води Влада Републике Србије и економског раста који је премашио очекивања агенције.

Економски раст, који у првом кварталу 2018. године износи 4,9%, подстакнут је снажним повећањем инвестиционих активности, као и већим растом потрошње домаћинстава и државе. Очекује се да ће инвестиције и потрошња домаћинстава и државе, уз подршку позитивних кретања на тржишту рада, бити главни покретачи раста у периоду 2018-2019. Стога, агенција је подигла процене раста у наредном периоду. У 2018. години на 4,3% и за период 2019-2020. годинe на 3,2%.

Агенције истиче да основни фискални показатељи настављају да се поправљају. Стабилни порески приходи у комбинацији са мерама фискалне консолидације подржаће фискални суфицит који ће у 2018. години по процени агенције износити 0,5% БДП, док ће у 2019. години, како је договорено и са Међународним монетарним фондом, буџет бити у дефициту за 0,5% БДП.

Основни покретачи позитивног тренда су могућност даљег раста привреде Републике Србије у средњем року, фискална консолидација која је довела до смањења односа јавног дуга и БДП и континуирано смањење нето спољне задужености. Агенција процењује да ће јавни дуг Србије у јавном сектору достићи 54% БДП у 2018. години, што је за 4,7 процентних поена ниже од рациа јавног дуга и БДП у 2017. години. Постојећи примарни фискални суфицит помогао је да се дуг врати на путању постепеног смањења.

Агенција такође сматра да ће отварање нових поглавља у преговорима за приступање Европској унији и даља сарадња у оквиру новог техничког програма са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за будуће унапређење кредитног рејтинга Републике Србије.

Агенција Fitch Ratings такође истиче да ће дефицит текућег рачуна (процењен на око 5,6% БДП у 2018. и 4,9% БДП у 2019. години) у потпуности бити покривен нето страним инвестицијама.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд