Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Usvojen Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020
06.11.2018.

Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od decembra 2015. do decembra 2017. godine.

Da bi reforme bile još efikasnije, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, u izradi je revizija Programa i pratećeg akcionog plana, u kom učestvuje i civilni sektor.

Osnovni cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama je unapređenje procesa pripreme i izvršenja budžeta, uz smanjenje nivoa javnog duga, kao i jačanje finansijskog upravljanja i kontrole i unapređenje procesa revizorske kontrole.

Program prati budžetski ciklus u celini, sa ciljem da doprinese boljem povezivanju izvršenja budžeta sa različitim politikama Vlade, time doprinoseći povećanju transparentnosti.

Upravljanje javnim finansijama je od suštinskog značaja za proces evropskih integracija i povezan je sa nekoliko pregovaračkih poglavlja, od kojih je većina otvorena (poglavlje 5 – Javne nabavke, 29 – Carinska unija i 32 – Finansijski nadzor).

U periodu od decembra 2015. godine, kada je počeo da se primenjuje Program reforme upravljanja javnim finansijama, do decembra 2017. godine, najznačajniji napredak ostvaren je unapređenjem kredibiliteta makroekonomskih prognoza, u sprovođenju višegodišnjeg programskog budžetiranja na svim nivoima vlasti, poboljšanjem strateškog i zakonodavnog okvira za sprovođenje finansijske kontrole u javnom sektoru, kao i poboljšanjem propisa i procedura za javne nabavke.

Ostvaren je značajan napredak u postizanju rezultata predviđenih Programom, u pomenutom periodu od 2015. do 2017. godine, što potvrđuju i statistički podaci koji pokazuju da je oko 50% planiranih reformskih aktivnosti u potpunosti sprovedeno.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd