Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Представљена Публикација „Преглед конкурентности Југоисточне Европе 2018“
25.09.2018.

Публикација „Преглед конкурентности Југоисточне Европе 2018“ (ПКЈИЕ), коју објављује Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), представљена је данас и у Београду, након што је презентована у априлу, у седишту ОЕЦД, у Паризу. Ова публикација оцењује праксе у развоју јавних политика земаља у региону, у односу на добре светске праксе, а циљ је да се унапреди конкурентност. Публикација пружа свеобухватан приказ економског управљања, регулативе и инвестиција у шест земаља Југоисточне Европе, међу којима је и Србија. Њен значај је у томе што Србији пружа важне смернице далјег развоја у свих 17 области јавних политика, са јасном представом постизања нивоа конкурентности, који је једнак оном које имају државе чланице ЕУ и ОЕЦД-а.

У уводном обраћању на представљању Публикације, државни секретар у Министарству финансија, Славица Савичић, истакла је да је учешће у процесу њене израде допринело додатном јачању координационих и институционалних капацитета, не само Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) као координатора, већ и ресорних министарстава и других институција које су учествовале у припреми. Консултације са цивилним и академским друштвом, као и пословним сектором интензивиране су током израде публикације, а бројне драгоцене сугестије допринеле су квалитету документа, као и транспарентности самог процеса.

„Због свог компаративног и регионалног концепта, ова публикација представља уједно и снажан механизам за подстицање сарадње са нашим партнерима у региону у циљу повећања конкурентности и животног стандарда грађана. У том смислу, врло је важна стратешка препорука из публикације која идентификује два кључна приоритета за наш регион: унапређење људског капитала и пословног окружења, како би се привукле инвестиције и подстакла трговина“, рекла је Славица Савичић.

Према њеним речима, колико су ови поменути приоритети важни, показује и чињеница да се са Европском унијом, у оквиру приступних преговора, води континуирани дијалог о јачању административних капацитета државне управе и унапређује процес консултација у креирању јавних политика. „Имајући у виду и различите облике постојеће регионалне сарадње, укључујући економску област, ова публикација допринеће даљем регионалном повезивању, препознавању заједничких приоритета и координираном наступу“, истакла је државна секретарка.

Она је објаснила да су многе лекције, научене из претходних циклуса припреме публикације, коришћене и у припреми Програма економских реформи Републике Србије (ЕРП) за период 2018-2020, као што ће бити и за припрему ЕРП за период 2019-2021., чији је циљ унапређење конкурентности, привредног раста и запошљавања и који представља значајну смерницу за управљање економском политиком и структурним реформама у Србији.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд