Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Potpisan Finansijski ugovor Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke
12.07.2017.

Ministar finansija Dušan Vujović i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) Dario Skanapieko potisali su danas finansijski ugovor Klinički centri/C. Ugovor je potpisan za vreme održavanja samita o Zapadnom Balkanu u Trstu, u Italiji, a realizacija projekta poverena je Ministarstvu zdravlja.

Finansijski ugovor Klinički centri/C predstavlja poslednji, od ukupno tri finansijska ugovora koja su planirana sa Evropskom investicionom bankom za protrebe finansiranja projekta rekonstrukcije četiri Klinička centra u Srbiji koji podrazumeva modernizaciju, unapređenje, proširenje i dogradnju četiri Klinička centra u Srbiji, i to: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Projekat, čija je ukupna vrednost procenjena na preko 400 miliona evra, od čega EIB finansira 200 miliona evra, finansira se takođe i od strane Vlade Republike Srbije, Evropske Komisije - CARDS program, Svetske banke i Bilateralnih donatora.

Do sada je sa EIB za navedeni projekat ugovoreno 150.000.000 evra i potpisana su dva finansijska ugovora: Klinički centri/A, zaključen 8. decembra 2006. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke na iznos od 80.000.000 evra („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 83/08) i Klinički centri/B, zaključen 12. decembra 2008. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke na iznos od 70.000.000 evra („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 42/09).

Finansijski ugovor Klinički centri/C odobrava se Republici Srbiji u iznosu od 50.000.000 evra, uz mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom povlačenja tranše, sa periodom otplate od 25 godina, uključujući 4 godine perioda počeka. Kredit se realizuje u najviše 5 tranši, sa minimalnim iznosom tranše od 10 miliona evra, izuzev prve tranše koja može iznositi 5 miliona evra.

foto: Tanjug
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd