Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Potpisan protokol o školovanju studenata iz oblasti javnih finasija na Vojnoj akademiji
26.06.2017.

Ministar odbrane Zoran Đorđević i ministar finasija Dušan Vujović potpisali su danas Protokol o školovanju kadeta i studenata iz oblasti javnih finasija na Vojnoj akademiji.

Protokolom je uređeno da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo finansija Republike Srbije sarađuju u sagledavanju potreba školovanja iz oblasti javnih finansija, kao i da realizuju zajednički interes u usavršavanju kadrova za rad finasijskih službi u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i ostalim budžetskim korisnicima.

„Eminentna obrazovna institucija kakav je Univerzitet odbrane pravo je mesto za školovanje eksperata u oblasti javnih finansija, kao i za dalje usavršavanje državnih službenika koji već brinu o tom segmentu rada kod budžetskih korisnika. Istovremeno, Ministarstvo finansija ima resurse, stručne i odgovorne ljude, koji mogu da pojačaju nastavni kadar i unaprede nastavu na katedri za finansije Univerziteta odbrane“, rekao je ministar odbrane Zoran Đorđević.

Ministarstvo odbrane i Ministarstvo finasija će sarađivati u sagledavanju potrebnog broja lica za školovanje i usavršavanje u oblasti finansijske struke na Katedri za finansije na Vojnoj akademiji. Takođe, u skladu sa Protokolom, dva ministarstva će regulisati status nastavnika na Katedri za finansije Univerziteta odbrane za lica zaposlena u Ministarstvu finasija, a formiraće i zajedničko telo koje će se baviti praćenjem potreba zaposlenih za školovanjem i usavršavanjem.

Prema Protokolu, Ministarstvo finasija će pomoći izvođenje studijskih programa Javne finasije (osnovne akademske, master akademske i doktorske studije), koji se izvode na Katedri za finasije Univerziteta odbrane,dok će Ministarstvo odbrane obezbediti neophodne finasijske, kadrovske i prostorne mogućnosti za izvođenje studijskih programa Javne finasije, koji su od zajedničkog interesa za sve budžetske korisnike.

Ministarstvo odbrane će takođe obezbediti da se lica zaposlena u Ministarstvu finansija biraju u zvanja nastavnika, za potrebe akreditacije i izvođenja nastave na Katedri za finansije Univerziteta odbrane.

Dva ministarstva utvrdiće i zajednički godišnji program saradnje, u okviru sredstava obezbeđenih u budžetu za ove namene.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd