Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%)
15.12.2016.

Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 15. decembra 2016. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 15.584.730.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 17.757.160.000 dinara. Realizovano je 1.425.716 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 14.257.160.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,74 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,05 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 13. oktobra 2016. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u decembru 2016. godine.

Posetite prezentaciju Uprave za javni dug
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd