Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Реотварање емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (1,00%)
06.12.2016.

Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 4. новембра 2016. године, а поново отворене 6. децембра 2016. године, планирана је продаја у износу до 76.545.000 евра, а у складу са саопштењем од 30. новембра 2016. године.
Укупан обим тражње износио је 50.646.000 евра. Реализовано је 50.646 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.646.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,07 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. новембра 2018. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 8. новембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 4. новембра 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у децембру 2016. године.

Посетите презентацију Управе за јавни дуг
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд