Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Aукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (1,00%)
04.11.2016.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 4. новембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 47.483.000 евра. Реализовано је 23.455 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.455.000 евра.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у новембру 2016. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,08 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. новембра 2018. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 8. новембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,01 процентних поена у односу на аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у јулу 2016. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд