Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (5,75%)
25.10.2016.

Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 25. октобра 2016. године, планирана је продаја у износу до 25.000.000.000 динара, а у складу са саопштењем од 29.септембра 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 33.045.410.000 динара. Реализовано је 2.343.617 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.436.170.000 динара, што је у складу са планираном реализацијом.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,64 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,34 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 19. јула 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у октобру 2016. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд