Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%)
13.10.2016.

Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 13. oktobra 2016. godine, ponuđen obim na aukciji iznosio je 34.797.450.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu do 20.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 29.septembra 2016. godine.

Ukupan obim tražnje iznosio je 21.290.310.000 dinara. Realizovano je 1.921.272 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 19.212.720.000 dinara, što je u skladu sa planiranom realizacijom.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,79 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,21 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju održanu 11. avgusta 2016. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd