Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (5,75%)
19.07.2016.

На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној дана 19. јула 2016. године, понуђен обим емисије износио је 110.000.000.000 динара са планом реализације у износу до 30.000.000.000 динара у складу са претходном најавом.

Укупан обим тражње износио је 41.509.350.000 динара, знатно изнад планираног обима продаје, а реализовано је 2.832.342 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 28.323.420.000 динара.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,98 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Исплата купона (5,75% купонска стопа) се врши годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 4,77 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности одржане марта 2015. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд