Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (6,00%)
24.06.2016.

Укупан обим тражње износио је 8.358.030.000 динара. Реализовано је 655.803 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.558.030.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,37 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 22. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију одржану 28. априла 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд