Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима
22.06.2016.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 22. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 150.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 51.360.000 евра. Реализовано је 51.360 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 51.360.000 евра.

Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 2,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јуна 2019. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 24. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јуна 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну и јулу 2016. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд