Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (6,00%)
18.02.2016.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној дана 18. фебруара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 110.000.000.000 динара са планом реализације у износу до 30.000.000.000 динара у складу са саопштењем од 1. фебруара 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 41.601.050.000 динара, знатно изнад планираног обима продаје, а реализовано је 3.157.699 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 31.576.990.000 динара, чиме се делимично изашло у сусрет повећаној тражњи за данас емитованим државним обвезницама.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датуми доспећа купона (6,00% годишње) су 22. фебруар 2017. године, 22. фебруар 2018. године и 22. фебруар 2019. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,64 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване септембра 2015. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд