Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Фискални савет подржава реформе које доноси Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе
19.12.2015.

„Фискални савет у потпуности подржава реформски правац у Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе, које је припремило Министарство финансија, јер отклања системске недостатке“, навео је Фискални савет у оцени Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе.

„Предложено смањење учешћа локалних самоуправа у порезу на зараде и повећање трансферних средстава из буџета Републике је у складу са добром фискалном праксом и допринеће објективном и предвидивом оквиру за финансирање јединица локалне самоуправе“, наводи се у оцени.

Како истиче Фискални савет, Нацрт закона отклања велику фискалну неравнотежу која је настала прекомерним трансфером средстава са републичког на локални ниво власти приликом измена Закона у јуну 2011. године.

Фискални савет подржава намеру да се део средстава са локалног нивоа врати у републички буџет.

„Ову неравнотежу можемо илустровати на примеру текуће 2015. године, у којој се пројектује да локалне самоуправе, на основу тренутног закона, остваре 33 млрд динара прихода од ненаменских трансфера Републике и 81 млрд динара прихода од пореза на зараде, што укупно чини 114 млрд динара.Тако ће у 2015. години локалне самоуправе по основу пореза на зараде и републичких трансфера остварити 5 млрд веће приходе него да је на снази остао иницијални Закон из 2006. године, који се може сматрати релативно дарежљивим услед релаксираних фискалних услова пре настанка економске кризе“, истиче се у оцени Савета.

„Повећани обим средстава на локалном нивоу у претходним годинама није употребљен на продуктиван начин већ је дошло до погоршања економске структуре издатака. Тако су у периоду од 2008. до 2014. године расходи за зараде повећани 42%, расходи за добра и услуге су повећани 50%, док су капитални расходи смањени за 29 процената“, наводи се у оцени.

„Такође, расходи за зараде запослених су од 2009. до 2014. године повећани за 6,6 млрд динара преко законског износа индексације плата“, наводи Фискални савет.

Савет оцењује да су објективни и мерљиви критеријуми по којима Министарство финансија предлаже расподелу трансферних средстава по појединачним локалним самоуправама.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд