Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (6,00%)
10.12.2015.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 10. децембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 13.687.360.000 динара, односно 136,87 одсто обима емисије. Реализовано је 949.743 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 9.497.430.000 динара, што представља 94,97 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у децембру 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. децембра 2017. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 14. децембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване октобра 2015. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд