Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Reotvaranje emisije desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (3,50%)
04.12.2015.

Reotvaranjem emisije desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 28. jula 2015. godine, a ponovo otvorene 04. decembra 2015. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 23.235.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 43.076.000 evra, odnosno 185,39 odsto obima aukcije.

Realizovano je 23.235 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 23.235.000 evra, što predstavlja 100,00 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,40 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Datum dospeća kupona (3,50% godišnje) je 30. jul. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane jula 2015. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih državnih obveznica i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u decembru 2015. godine.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd