Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Održan sastanak sa predstavnicima donatorske zajednice u Srbiji
21.10.2015.

Ministar finansija Dušan Vujović održao je danas sastanak sa predstavnicima donatorske zajednice u Srbiji sa ciljem poboljšanja Programa za reformu javnih finansija (PFM RP) koji pruža sveobuhvatan okvir za reforme upravljanja javnim finansijama u periodu 2016. -2020. godine.

Ministar finansija je izrazio zahvalnost za podršku koju donatorska zajednica svojim pozitivnim uticajem i istaknutim radom pruža u oblasti upravljanja javnim finansijama i dodao da će Ministarstvo finansija koristiti njihov kredibilitet i stručnost u cilju poboljšanja Programa kroz konsultacije i koordinaciju. On je pozvao prisutne da imenuju predstavnike svojih organizacija kako bi u saradnji sa Ministarstvom finansija identifikovali ključne korake i rokove za postepeno usklađivanje sa budžetskim sistemom Republike Srbije.

„Aktivno učešće donatorske zajednice je od ključnog značaja za unapređenje budžetskog procesa, bolje planiranje i praćenje realizacije budžeta, sa zadatkom da se kroz uključivanje svih zainteresovanih subjekata ostvaruju prioritetni ciljevi i podiže efikasnost u korišćenju svih javnih resursa“, rekao je ministar.

Ovaj Program obuhvata šest stubova: održivi fiskalni okvir, planiranje budžeta javnih rashoda, izvršenje budžeta, efektivna finansijska kontrola, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i eksternu reviziju i parlamentarni nadzor nad javnim finansijama.

PFM RP je pripremila Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Programa za reformu javnih finansija (Public Financial Management Reform Program), koju obrazuje ministar finansija a koju čine predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, predstavnici Kabineta ministra zaduženog za evropske integracije, Državnog sekretarijata za koordinaciju javne politike, Uprave za javne nabavke, Državne revizorske institucije, Kancelarije za evropske integracije i Parlamentarnog finansijskog Komiteta.

Ovo je prvi u nizu planiranih susreta koje će Ministarstvo finansija organizovati na redovnoj osnovi. Sledeći sastanak zakazan je za drugu polovinu decembra kada će se razgovarati o napretku u sprovođenju PFM RP i nastavku saradnje sa predstavnicima donatorske zajednice.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd