Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (8,00%) - Дана 20. октобра 2015. године продатo 69,94% одсто емисије
20.10.2015.

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. октобра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 20.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 18.342.110.000 динара, односно 91,71 одсто обима емисије. Реализовано је 1.398.740 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 13.987.400.000 динара, што представља 69,94 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у октобру 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 6,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. октобра 2020. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 22. октобар 2016. године, 22. октобар 2017. године, 22. октобар 2018. године, 22. октобар 2019. године и 22. октобар 2020. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 4,30 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване августа 2014. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд