Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Ministar finansija Dušan Vujović sastao se sa predsednikom EBRD
25.09.2015.

Predsednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma Čakrabarti, u okviru dvodnevne posete Srbiji, sastao se danas sa Ministrom finansija Dušanom Vujovićem. Teme sastanka su bile primena postojećeg programa saradnje između EBRD i Republike Srbije koja uključuje podršku restruktuiranju finansijskog sektora i javnih preduzeća i razvoj poslovnog okruženja.

U primeni Memoranduma o razumevanju sa EBRD, koji je juče potpisan u Vladi Srbije, akcenat će biti na unapređenju korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, bankama i komercijalnom sektoru sa naglaskom na odgovornom i transparentnom procesu donošenja odluka. Radiće se na kvalitetnom i pouzdanom izveštavanju o rezultatima, podizanju stepena poverenja između banaka i privrede, države i poreskih obveznika. Iskustva EBRD-a iz drugih zemalja u tranziciji i u svetu biće primenjena poštujući specifičnosti Srbije.

EBRD će znanjem i finansijskom podrškom (kreditima) podržati korporativno restruktuiranje EPS-a i drugih javnih preduzeća i aktivno se uključiti u razrešavanje pitanja problematičnih kredita a na osnovu Strategije koju je donela Vlada RS i na čijoj realizaciji zajedno rade Narodna Banka Srbije i Ministarstvo finansija. EBRD će se direktno angažovati na pronalaženju najefikasnijeg rešenja za krupne dužnike i najveće banke u Srbiji.

Ta međunarodna finansijska institucija će pomoći stvaranju investicione klime u Srbiji, promovisanjem kvalitetnih zakona i institucionalnih rešenja i podržavanjem mreže na podizanju kvaliteta pripreme projekata malih i srednjih preduzeća, sa namerom da se osmisle projekti koje komercijalne banke mogu da finansiraju. Srbija će direktno učestvovati u tom poslu koji će se kasnije proširiti na postojeće linije koje finansiraju Evropska Investiciona banka i druge međunarodne finansijske institucije.

Saradnja EBRD-a i Vlade RS obećava da obezbedi sredstva za ključne investicione projekte u svim oblastima, kao što je energetika i podizanje investicione klime. Na taj način uticalo bi se na proširenje i produbljivanje našeg finansijkog sektora. U tom kontekstu, EBRD će odmah nakon uspostavljanja neophodnog zakonskog okvira pokušati da na srpskom finansijskom tržištu izda svoje dinarske obveznice sa ciljem produbljivanja domaćeg finansijskog tržišta.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd