Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,00%) - Дана 15. јула 2015. године продатo 84,14 одсто аукције
15.07.2015.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 15. јула 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 48.068.000 евра, односно 96,14 одсто обима емисије.
Реализовано је 42.068 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 42.068.000 евра, што представља 84,14 одсто обима емисије.

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јула 2017. године. Датуми доспећа купона (2,00% годишње) су 17. јул 2016. и 17. јул 2017. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд