Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије oдржана дана 24. јуна 2015. године
24.06.2015.

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 24. јуна 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 11.418.150.000 динара, односно 114,18 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,15 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 26. јуна 2016. године и 26. јуна 2017. године.

Фиксна маргина, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване априла 2015. године.

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд