Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
02.06.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 1. јун
Рачун Валута Укупна исплата у оригиналној валути Укупна уплата у оригиналној валути Расположиви салдо у оригиналној валути Средњи курс Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун* RSD 2.610.434.725,01 2.619.136.371,60 8.701.646,59   8.701.646,59
PayPal Рачун EUR 700.000,00 714.605,82 14.605,82 120,6102 1.761.610,87
Девизни рачун EUR 7.000.000,00 7.610.684,47  610.684,47 120,6102 73.654.776,06
  USD 12.100.000,00 12.310.000,66 210.000,66 110,0057 23.101.269,60
  CHF 0,00 157.937,01 157.937,01 116,6894 18.429.574,93
  GBP 53.707,01 53.857,01  150,00 168,3090 25.246,35
  RUB 19.856.205,24 19.921.905,24 65.700,00 2,1001  137.976,57
  NOK 172.690,00 172.690,00 -   14,1180 -  
  DKK 24.400,00 24.400,00 -   16,1656 -  
  SEK 292.639,00 355.539,00 62.900,00 12,8772 809.975,88
  CAD 29.088,72 29.088,72 -   88,2686 -  
  AUD 379.995,00 379.995,00 -   84,1251 -  
  JPY 268.466.210,00 272.906.200,00   4.439.990,00 0,886579 3.936.401,89
УКУПНО            130.558.478,76
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 112.624.353,30
ВИП 42.938.445,00
Теленор 90.411.860,98bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд