Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (8,00%) - Дана 14. маја 2015. године продатo 100% одсто емисије
14.05.2015.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 14. маја 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 29.591.420.000 динара, односно 295,91 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у мају 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 7,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. маја 2017. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 18. мај 2016. године и 18. мај 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 1,43 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване почетком априла 2015. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд