Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Dijalog o ekonomskoj politici između Evropske unije i Zapadnog Balkana i Turske
14.05.2015.

Ministar finansija Dušan Vujović je predvodio državnu delegaciju Srbije na Godišnjem sastanku ministara finansija i guvernera centralnih banaka država članica Evropske unije u Briselu na kome su usvojeni Zajednički zaključci u vezi sa ekonomskom politikom.
Pored ministra Vujovića, delegaciju RS su činili državni sekretar u Ministarstvu finansija, Milovan Filimonović, Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama u Narodnoj banci Srbije, Đorđe Jevtić, ambasador Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Duško Lopandić i savetnik za ekonomska i trgovinska pitanja u Misiji RS pri Evropskoj uniji, Marko Petrović.

Nakon uvodnog izlaganja Predsedavajućeg - ministra finansija Letonije Janisa Reirsa, ministri finansija i guverneri država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, ili njihovi ovlašćeni zamenici, su imali kratka izlaganja u vezi sa Zajedničkim zaključcima dijaloga o ekonomskoj i finansijskoj politici za 2015.godinu, koji su dati na usvojene Nacionalne programe ekonomskih reformi koje su države Zapadnog Balkana i Turske pripremili u 2014.godini.

Ministar Vujović je informisao prisutne o sadašnjem statusu reformskih aktivnosti i efektima mera koje su utvrđene u Fiskalnoj strategiji odnosno, prvom delu Nacionalnog programa ekonomskih reformi. Govorio je i o dosadašnjem uspešnom sprovođenju mera dogovorenih sa MMF-om od strane Vlade Republike Srbije i efektima istih i reviziji prognoze privrednog rasta koja je dogovorena sa MMF-om tokom prve revizije aranžmana, koja je okončana samo dan pre održavanja ovog sastanka.

Ministar je napomenuo, da će pored postignutog nastaviti da preduzima mere u cilju restrukturiranja, privatizacije i unapredjenja upravljanja u javnim preduzećima uz smanjenje državne pomoći, da će nastaviti sa reformom i jačanjem sistema javnih finansija, da će nastaviti da unapređuje poslovno okruženje i preduzima mere u cilju smanjenja sive ekonomije, da će doneti sveobuhavatan skup politika zapošljavanja i finalizirati nacionalni okvir za kvalifikacije.

Dalji rad na obezbeđivanju uslova za ulaganje i stimulisanje privrede, kao i unapređenje saobraćajne i energetske infrastrukture, ostaju prioritetni srednjeročni prioriteti privrednog razvoja Republike Srbije.

Sastanak je okončan preporukama koje je su članovi Komiteta Saveta Evropske unije uputili Evropskoj komisiji u vezi sa unapredjenjem uputstava i obezbeđivanjem odgovarajućih vremenskih okvira državama Zapadnog Balkana za pripremu narednog Programa ekonomskih reformi.

Srpska delegacija se u Briselu susrela i sa novoimenovanim rukovodiocem Odeljenja za Srbiju pri Evroposkoj komisiji, Ketrin Vent, kako bi se upoznali i dogovorili opšti okvir za rad i saradnju u narednom periodu izmedju Ministarstva finansija i Odeljenja za Srbiju, na čijem čelu je, početkom maja, zamenila dugogodišnju šeficu, Mirjam Feran.

Vent je pohvalila inicijativu sprske strane sa jasnim predlozima i sugestijama u vezi sa prioritetnim oblastima saradnje i pomoći koju Jedinica za Srbiju može da pruži Ministarstvu finansija, a reč je o pomoći u raznim oblastima - unapređenju sistema upravljanja EU fondovima uključujući pripreme za buduće korišćenje sredstava iz strukturnih instrumenata Evropske unije, u upodobljavanju metodologije i obezbedjivanju jedinstvenog sistema za upravljanje prioritetnim investicionim projektima bez obzira na izvore finansiranja, daljim aktivnostima u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, kao i u pripremu novog Programa ekonomskih reformi za period 2015-2017.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd