Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
13.05.2015.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 12.5.2015. godine
Račun
Valuta
Dugovni promet u originalnoj valuti
Potražni promet u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti

Srednji

kurs

Raspoloživi

saldo u RSD

Dinarski račun*
RSD
2,601,434,725.01 2,607,559,096.59 6,124,371.58   6,124,371.58
PayPal Račun
EUR
700,000.00 714,037.22  14,037,22 120.4853 1,691,278.66
Devizni račun
EUR
7,000,000.00 7,604,164.41 604,164.41 120.4853 72,792,930.19
 
USD
12,100,000.00 12,310,000.66   210,000.66 107.0980 22,490,650.68
 
CHF
0.00 157,937.01 157,937.01 115.5180 18,244,567.52
 
GBP
53,707.01 53,857.01  150.00 167.9940 25,199.10
 
RUB
19,856,205.24 19,856,205.24                                           -   2.1292 -  
 
NOK
172,690.00 172,690.00                                           -   14.3493 -  
 
DKK
24,400.00 24,400.00                                           -   16.1439 -  
 
SEK
292,639.00 355,539.00 62,900.00 12.8926 810,944.54
 
CAD
29,088.72 29,088.72                                           -   89.0966 -  
 
AUD
379,995.00 379,995.00                                           -   85.4445 -  
 
JPY
223,798,975.00 272,906,200.00 49,107,225.00 0.893543 43,879,417.15
UKUPNO           166,059,359.42
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije
Operateri mobilne telefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 112,565,353.30
VIP 42,917,445.00
Telenor 90,371,764.76bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd