Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (3,50%) - Дана 22. априла 2015. године продатo 83,79 одсто емисије
22.04.2015.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 22. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 69.615.000 евра, односно 139,23 одсто обима емисије. Реализовано је 41.896 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 41.896.000 евра, што представља 83,79 одсто обима емисије.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у мају 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 3,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2018. године. Датуми доспећа купона (3,50% годишње) су 24. април 2016., 24. април 2017. и 24. април 2018. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,36 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јануара 2015. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд