Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије Одржана дана 14. Априла 2015. године
15.04.2015.

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 14. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 10.850.000.000 динара, односно 108,50 одсто обима емисије. Реализовано је 930.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.300.000.000 динара, што представља 93,00 одсто обима аукције.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних хартија од вредности, које доспевају у априлу 2015. године.

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,19 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 16. април 2016. године и 16. април 2017. године.

Фиксна маргина, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,15 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2015. године.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд