Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
02.04.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 1. април
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.557.394.725,01 2.576.941.175,98 19.546.450,97   19.546.450,97
PayPal Рачун
EUR
700,000,00 713.820,82 13.820,82 120,1003 1.659.884,63
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.598.625,65 598.625,65 120,1003 71.895.120,15
 
USD
12.100.000,00 12.310.000,66 210.000,66 111,3483 23.383.216,49
 
CHF
0,00 157.937,01 157.937,01 114,8296 18.135.843,68
 
GBP
53.707,01 53.857,01 150,00 165,4502 24.817,53
 
RUB
19.856.205,24 19.856.205,24 -   1,9127 -  
 
NOK
172.690,00 172.690,00 -   13,8599 -  
 
DKK
24.400,00 24.400,00 -   16,0723 -  
 
SEK
292.639,00 317.139,00 24.500,00 12,9541 317.375,45
 
CAD
29.088,72 29.088,72 -   88,0501 -  
 
AUD
379.995,00 379.995,00 -   85,0388 -  
 
JPY
191.296.935,00 272.906.200,00 81.609.265,00 0,929713 75.873.194,59
УКУПНО                    210.835.903,50
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 112.493.653,30
ВИП 42.887.845,00
Теленор 90.318.033,27bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд